Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy


Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski — Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki — Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UWM  — Polskie Towarzystwo Onkologiczne

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski — Polskie Towarzystwo Onkologiczne

dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa, prof. PWr —  Polskie Towarzystwo Onkologiczne

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP — Polskie Towarzystwo Onkologiczne

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki —  Polskie Towarzystwo Onkologiczne

dr n. med. Dorota Kazberuk — Polskie Towarzystwo Onkologiczne

dr hab. n. med. Marta Mańczuk, prof. NIO-PIB —  Polskie Towarzystwo Onkologiczne

dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, prof. NIO-PIB —  Polskie Towarzystwo Onkologiczne

prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz —  Polskie Towarzystwo Onkologiczne

dr n. med. Marcin Ziętek —  Polskie Towarzystwo Onkologiczne

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter — Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

prof. dr hab. n. med.  Jacek Fijuth — Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki — Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski — Polska Grupa Raka Płuca 

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW — Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

dr n. o zdr. Michał Chrobot — Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych 

dr n. med. Janusz Meder — Polska Unia Onkologii

mgr Barbara Jobda — Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych 

dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk — Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej

dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prof. UM — Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański — Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

dr hab. n. med. Renata Langfort, prof. IGiChP — Polskie Towarzystwo Patologów 

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz — Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

dr n. o zdr. Sebastian Artur Zduńczyk — Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus — Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos — Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa — Polskie Towarzystwo Urologiczne 

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski — Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
 

 

Komitet Organizacyjny

 

dyr. Nikola Jennek

prof. dr hab. n. med.  Ewa Sierko

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

dr n. med. Ewa Szutowicz  

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

dr hab. n. med. Małgorzata Klimek

dr n. med. Agata Chrzanowska-Kapica

dr hab. n. med. Leszek Gottwald   

dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk

dr n. med. Żaneta Wareńczak-Florczak

dr n. med. Jan Gawełko   

dr hab. n. med. Dorota Gabryś, prof. NIO-PIB   

prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno   

dr n. med. Izabella Dębicka   

dr n. med. Róża Poźniak-Balicka   

dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska

dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa

dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka Prof. NIO-PIB

dr n. med. Marcin Ziętek

Copyrights © 2024 Via Medica