Opłaty

Opłaty za udział w VI Kongresie Onkologii Polskiej

Opłata rejestracyjna do 31.12.2023 od 1.01.2024  do 30.06.2024 od 1.07.2024
do 16.10.2024
Od dnia Kongresu
Lekarze, diagności, radioterapeuci, koordynatorzy KSO, pozostałe zawody medyczne 800 zł 900 zł 1000 zł 1100 zł
Członkowie PTO 600 zł 700 zł 800 zł 900 zł
Studenci* i pielęgniarki 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł
Psychologowie 250 zł 300 zł 350 zł 400 zł
Opłata za udział w spotkaniu towarzyskim 300 zł 300 zł 300 zł Brak możliwości opłaty

 

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk REJESTRACJA.

 

W ramach opłaty za uczestnictwo zapewniamy:

 • udział w sesjach naukowych oraz wystawie firm,
 • materiały kongresowe,
 • identyfikator,
 • poczęstunek,
 • certyfikat w wersji elektronicznej.

Opłata dla psychologów, studentów i pielęgniarek obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych,
 • program pdf,
 • identyfikator,
 • poczęstunek,
 • certyfikat w wersji elektronicznej.
   

Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie**:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Kongresie należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: kop@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

*Zasady uczestnictwa studentów w Kongresie
W celu wzięcia udziału w Kongresie student ma obowiązek dokonania rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie internetowym konferencji.
W przypadku Kongresów i konferencji płatnych konieczne jest również terminowe uiszczenie opłaty na konto wskazane przez Organizatora.
Podczas Kongresu studenci mogą brać udział jedynie w sesjach naukowo-dydaktycznych, natomiast nie mają możliwości uczestniczenia w sesjach sponsorowanych lub pod patronatem firm sponsorskich, a także mają zakaz wstępu na wystawę przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.).

**Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Copyrights © 2024 Via Medica